หน้าแรก

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

290502

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวอัญชลี ศรีสมรรถการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งใหญ่

51441

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายโสคิด บุญศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทีมนิเทศงานทีมที่ 1 ได้ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง

363742

๗เม.ย๒๕๖๐ .ท่านลักษณา อาจแก้ว ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจ.เลยร่วมบริจาคเงินบูรณะพระพุทธเมตตา โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ของที่ว่าอำเภอส่งมอบให้เกษตรอำเภอภูกระดึง

363760

๗เม.ย.๒๕๖๐ นายวิชัย กิ่งมณีกษอ.ภูกระดึงประชุมจนท.สนง.ประจำเดือนเมษายน๒๕๖๐

25600222_๑๗๐๒๒๒_0038

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น 2559/60

258900

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.นายวิชัย กิ่งมณีกษอ.ภูกระดึงพร้อมจนทและกรรมการศพก.ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command:SC )

8841

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย กิ่งมณี เกษตรอำเภอภูกระดึง มอบหมาย นายประยุทธ์ หีบแก้วประธานแปลงใหญ่ พร้อมกรรมการกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ภูกระดึงร่วมการสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าวระดับจังหวัด

304783

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัยกิ่งมณีกษอ.ภูกระดึงพร้อมนายมรุธ ภูทองขาว พด. ร่วมทำน้ำหมักชีวภาพจากสับปะรด

S__36700199

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย กิ่งมณี เกษตรอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง ร่วมทำกองปุ๋ยหมัก

110815

วันที่ 15 ก.พ.60 สนง.เกษตรอำเภอภูกระดึง จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี ๖๐

<<แสดงทั้งหมด>>